Rozmiar: 15909 bajtów

- 0793 -

1353

Potwierdzenie wpłaconego świętopietrza przez biskupa wrocławskiego Przecława w wysokości 189 grzywien i 19,5 skojca.

Regest: MBV, II, s. 72-73, nr 172.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów