Rozmiar: 15909 bajtów

- 0795 -

1353, 6 I

Jan, proboszcz w Szalejowie Dolnym (Niederschwedeldorf), kupił immunizowane 2 młyny i kilka łanów czynszowych dla klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku.

Regest: Koegler, Chroniken der Grafschaft Glatz, Glatz 1842, s. 283.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów