Rozmiar: 15909 bajtów

- 0796 -

1353, 7 I, Awinion (Auinion)

VII Id. Januarii. Anno I

Papież Innocenty VI zatwierdza Henryka, archidiakona legnickiego (Henricus ... Legnicensis), elekta kapituły lubuskiej (Lubucensis), na stolcu biskupim w Lubuszu po śmierci Apeczki, biskupa lubuskiego (Apetzko ... Lubucensis).

Regest: VMPL, I, s. 542, nr 718.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów