Rozmiar: 15909 bajtów

- 0797 -

1353, 7 I, Wrocław

an dem nachsten Tage nach dem obersten Tage

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, nadaje przywilej legnickim postrzygaczom sukna.

Wzmianka: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, Liegnitz 1864, s. 542, nr 74 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów