Rozmiar: 15909 bajtów

- 0798 -

1353, 8 I, Głogów

fer. III post Epiphaniae

Heyno Faber i Jan zwany Knappe, burmistrzowie, i rajcy Cunad von Brustow, Heynusco Ungefuge, Thilo de Zrouia, Herman Schrammonis, Jan z Polkowic, Peczco Polonus oświadczają, że Elżbieta, wdowa po mieszczaninie głogowskim Henryku z Poznania, w obecności wójta Mikołaja Scriptoris i ławników głogowskich kupiła od Heynusca, zwanego Koufman, mieszczanina głogowskiego, roczny czynsz w wysokości 10 skojców i 10 kur z ogrodu Cunada, zwanego Slegil, we wsi Brzostów (Brustow) oraz przekazała wspomniany czynsz na utrzymanie światła przy Grobie Pańskim w kościele Św. Mikołaja w Głogowie.

Regest: CDS, XXVIII, s. 25-26, nr 84.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów