Rozmiar: 15909 bajtów

- 0799 -

1353, 9 I

Konrad Falkenhein, starosta wrocławski, zaświadcza, że w jego obecności rycerz Stefan Reichenbach sprzedal Kristanowi Pisarzowi (Cristanus, Scriptor), mieszczaninowi wrocławskiemu, 8 grzywien rocznego czynszu ze wsi Gniechowice (Gnichwitz) pod Wrocławiem za cenę 80 grzywien polskich groszy.

Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen..., Breslau 1906, I, s. 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów