Rozmiar: 15909 bajtów

- 0800 -

1353, 10 I, Oleśnica (Olsna)

fer. IV post Epiphaniae

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy, zaświadcza, że Wojciech (Woyczecho) ze Smolnej (Smolna) i jego żona Magdalena sprzedali Tomaszowi Czernisan (Thomas) dobra Craschincino.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 C, nr 17.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów