Rozmiar: 15909 bajtów

- 0803 -

1353, 12 I, Polkowice (Polkewicz)

Sunnabunde nach dem obirsten tage nach gots geburt

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy (Johannes ... Herzog von Slezien und Herre eu der Stynow), sprzedaje Henrykowi, panu Głogowa i Żagania (Heinrich Herczogen von Slezien Herrin zu Glogow und zum Sagan), za 200 grzywien zamek Ryczeń (Riczen) z przyległościami, tj. z młynem, karczmą, rybnikiem, łąkami i lasami, który to zamek wcześniej posiadali z jego nadania Henryk Biberstein, zwany ze Stolca (Heinrich von Bebirsteyn vom Stolcze). Nadto wystawca sprzedaje za 41 grzywien w.w. księciu Henrykowi Międzyrzecz z przyległościami (Mesericz), położony między Odrą a Baryczą (Odir, Baracz), pod warunkiem, że nikt inny nie wejdzie w posiadanie tej wsi, oraz zastrzega sobie prawo wykupu.

Druk: Lehns u. Besitzurk., I, s. 169, nr 45.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów