Rozmiar: 15909 bajtów

- 0804 -

1353, 18 I, Awinion (Auinion)

XV Kal. Februarii, anno primo

Papież Innocenty VI stwierdza, że Jenchinus de Comeren otrzymał od papieża Klemensa VI 8 V 1352 r. prowizję na prebendę wakującą z powodu dobrowolnej rezygnacji Jana Wulferiti. Jenchinus ma być wprowadzony na tę godność przez Piotra de Kunzendorf, kanonika lubuskiego i prokuratora papieskiego, bowiem Fryderyk von Milticz, kleryk diecezji miśnieńskiej, bezprawnie okupuje za pomocą władzy świeckiej ponad rok wspomnianą prebendę. Jenchinus może też zatrzymać probostwo kościoła parafialnego w Kamitz w diecezji wrocławskiej. Wystawca potwierdza też, że wspomniany dokument Klemensa VI uległ zniszczeniu.

Regest: MBV, II, s. 6, nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów