Rozmiar: 15909 bajtów

- 0806 -

1353, 19 I, Żagań (Sagan)

XIIII Kal. Februarii

Jan (Johannes), syn nieżyjącego Jana (Johannes), notariusz publiczny, sporządził dokument stwierdzający, iż Teodoryk (Theodoricus), opat klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu (Sagan), i jego konwent z jednej strony, a Arnold Noldil (Arnoldus), magister trivium, Kono, Witko (Wythco), Marcin Scheler (Martinus), Fryczko (Friczco) Kaufmanni i Kono zwany Spening, rajcy miasta Żagania, z drugiej, postanowili, aby całe miasto ustanowiło fundusz na utrzymanie szkoły.

Świadkowie: Henryk de Medenicz (Henricus), Mikołaj de Goriup (Nycolaus) pleban.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 116, nr 89.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów