Rozmiar: 15909 bajtów

- 0807 -

1353, 20 I, Lubin (Lubbin)

in die sanctorum Fabiani et Sebastiani martirum beatorum

Ludwik, książę Śląska, pan Legnicy i Lubina (Ludwicus ... dux Slezie et dominus Legniczensis et Lubbin), zobowiązuje się wobec mieszczan Legnicy (Legnicz), że w wypadku śmierci swego brata Wacława (Wenczeslaus) ureguluje zaciągnięte u tychże mieszczan długi zmarłego.

Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s.134, nr 191.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów