Rozmiar: 15909 bajtów

- 0808 -

1353, 20 I, Lubin (Lubbin)

in die sancti Fabiani et Sebastiani

Ludwik, książę Śląska, pan Legnicy i Lubina (Ludovicus ... dux Slesie et dominus Legnicensis et Lubbin), zobowiązuje się w wypadku śmierci swego brata Wacława (Wenceslaus) przestrzegać wszystkich nadanych przez tegoż Wacława przywilejów dla mieszczan Legnicy (Legniz).

Druk: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, Liegnitz 1864, s. 252, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów