Rozmiar: 15909 bajtów

- 0810 -

1353, 21 I

am sancte Agnetentage

Przywilej przyznający Świdnicy własne sądownictwo w obrębie murów miejskich.

Wzmianka: Ch. F. E. Fischer, Geschichte u. Beschreibung ... Jauer, cz.1, Jauer 1803, s. 150.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów