Rozmiar: 15909 bajtów

- 0811 -

1353, 21 I, Awinion (Auinion)

XII Kal. Februarii, anno primo

Papież Innocenty VI zatwierdza Arnoldowi de Lakaucina otrzymanie świętopietrza z diecezji wrocławskiej.

Regest: MBV, II, s. 6-7, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów