Rozmiar: 15909 bajtów

- 0812 -

1353, 22 I

fer. tercia proxima post diem sancti Marcelli martiris

Mikołaj de Balow (Nycolaus), sędzia dworu, i ławnicy prowincji wrocławskiej (Wratislauiensis): Tyczko z Trzebnicy (Ticzco de Trebnicz), Certelo, Gerasius de Jecznow, Piotr ze Św. Katarzyny (Petrus de sancta Katherina), Konrad Wyner (Conradus), Jan z Pełcznicy (Johannes de Pulsnicz), Jakub de Zacheri (Jacobus) stwierdzają, że w ich obecności Konrad (Conradus) Stillevoyt poświadczył Certelonowi (Certelo), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), 1 grzywnę rocznego czynszu z dóbr Kaldinhum, kupioną od pana de Mohlheym.

Dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. kolegium wikariuszy we Wrocławiu, nr 20 (1353, 22 I).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów