Rozmiar: 15909 bajtów

- 0813 -

1353, 25 I

Opat klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu oraz burmistrz i rada miasta Żagania zawierają ugodę w sprawie patronatu nad szkołą.

Wzmianka: CDS, XXV, s. 53.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów