Rozmiar: 15909 bajtów

- 0814 -

1353, 26 I, Wrocław

an deme Sunabunde nach Agnetis

Hanko Sanarsow za zgodą swych braci Heinsena Niclosis i Pawła i w obecności ławników wrocławskich: Niclosa z Nysy (Niclos von der Nysse), Pawła Dumlose (Pauel), Hanka von Crokow (Hanko), Jakuba z Opola (Jakob von Opul), Nickila z Głogowa (Nickil von Glogow), Pawła Kurstnera (Pauel), Hanka Budissin (Hanko), Hanusza Rote (Hannus), Hanka Vogil (Hanko) i Henryka Zungil (Heynrich) oraz osądzającego sprawę Niclosa ze Lwówka Śl. (Niclos von Lemberg) sprzedał Rudgerowi Steynklerowi (Rudger Steynkler) pół jatki położonej obok starego kramu przy Remerisie Bank.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 57, nr 72.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów