Rozmiar: 15909 bajtów

- 0815 -

1353, 28 I

fer. secunda proxima ante festum purificationis beate Marie Virginis

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaus dux Slesie ... et dominus Legniczensis), nadaje mieszczanom legnickim (Legniczenses) przywilej wolnego wyboru rajców i ławników. Wybory mają odbywać się corocznie w Popielec. Rada ma składać się z 6 osób, w tym 3 kupców i 3 rzemieślników. Nowo wybrani rajcy mają wybierać ławników według starego zwyczaju. Książę postanawia ponadto, że wszystkie sprawy sądowe w obrębie granic Legnicy (Legnicz) rozstrzygać ma dziedziczny wójt Legnicy.

Świadkowie: Henryk de Landiskrona (Henricus), Gawinus Abscacz, Hartungus de Sulcz, rycerze, Fryczko de Landiskrona, Piotr Schirmer (Petrus), Stefan Trache (Steffanus) i Sydlo z Brochocina (de Brokotindorff), notariusz dworu.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, 1353, 31 I.
Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 134-135, nr 192.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów