Rozmiar: 15909 bajtów

- 0816 -

1353, 29 I, Praga (Praga)

quarto Kal. Februarii. Regnorum nostrorum anno septimo

Karol, król rzymski i czeski (Carolus ... Romanorum rex et Boemie rex), oświadcza, że remonty zamku Karpno (Carpenstein) mają być finansowane z dochodów miasta Lądka Zdroju (Landek) i innych wyznaczonych przez króla dóbr okręgu kłodzkiego (Glacensis), natomiast szlachta, sołtysi i mieszczanie kłodzcy (Glacenses) od kosztów tych są zwolnieni na stałe.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 147.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów