Rozmiar: 15909 bajtów

- 0820 -

1353, 5 II, Otmuchów (Otmuchov)

Non. Februarii

Mikołaj z Lwówka (Nicolaus de Lemberg), prokurator, i Jan de Waldow (Johannes), starosta nyski (Nysiensis), w imieniu biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus ... Wratislauiensis) zatwierdzają układ spadkowy zawarty między braćmi Henrykiem (Henricus) i Janem (Johannes), synami zmarłego klucznika Wernera de Nowak (Wernherus). Wszystkie dobra po ojcu i matce położone w Nowaku, zarówno oczynszowane, jak i wolne, sołectwo, karczmę, stawy rybne i młyn, obejmie starszy z braci Henryk, natomiast Jan będzie dziedziczył po nim. Jeśli Henryk pojmie żonę i doczeka się potomstwa, to wydzieli Janowi część dziedzictwa pod warunkiem, że po Janie dziedziczyć będzie syn Henryka i jego prawowici potomkowie.

Świadkowie: Szymek, były wójt w Nysie (Symconus ... Nysensis), Jakusz z Czciborowic (Jacusius de Cztiborowitz), Henzlinus i Jecklinus, bracia zwani de Lessoth, Peczco Swemlovitz, Wilhelm de Gauro (Wilhelmus) i Stefan (Stephanus), notariusz, qui presentia habuit in commisso.

Pieczęć Jana de Waldow.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne 1353, 5 II, Otmuchów.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów