Rozmiar: 15909 bajtów

- 0825 -

1353, 15 II, Opole (Opol)

fer. VI ante dominicam Reminiscere

Henryk (Henricus), wójt dziedziczny Opola, i ławnicy: Heynko zwany Hubnak, Mikołaj zwany Hoppo (Nicolaus), Jeclo, Hanco Kowphman, Tilo (Tilusius), sukiennik, Mikołaj zwany Schwigast (Nicolaus) oraz Mikołaj zwany Fladmulonisse (Nicolaus), w następujący sposób rozsądzili sprawę opolskiego mieszczanina Sydilmana pozwanego przed sąd gajony opolski (Opoliensis) przez Niczka zwanego z Krasiejowa (Niczko dictus de Crasseow), męża wójciny z Krasiejowa, wdowy po słodowniku Arnoldzie (Arnoldus brasiator), poddanej prepozyta klasztoru w Czarnowąsach (Domus Dei). Sydilman ma przekazać folwark w Krasiejowie Niczkowi i w ten sposób spłacić zaciągnięty niegdyś u jego żony dług 5 grzywien i odzyskać zastawioną warzelnię piwa. Do tego czasu ma być uwolniony od pretensji innych wierzycieli.

Pieczęć wójta opolskiego Henryka.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 71, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów