Rozmiar: 15909 bajtów

- 0826 -

1353, 17 II, Legnica (Legnicz)

dominica die qua Reminiscere decantatur

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus dux Slezie dux primus et dominus Legnicensis), zatwierdza postanowienie swego ojca księcia Bolesława (Boleslaus) w sprawie dochodów książęcych nadanych w dożywocie Tomaszowi zwanemu Piotrem, biskupowi Sarepty (Thoma alias dictus Petrus episcopus Sareptensis), z wszystkich łanów czynszowych we wsi Stanowice (Arnoldisdorf alias Stanowicz) w dystrykcie oławskim (Olauiensis).

Świadkowie: Gawin Abstacz, Henschelinus de Meyenwalde, Hartung de Sulcz, rycerze: Friczco de Landiscron, Stefan Trache (Stephanus), Heynko Bouch i Sydlo, notariusz dworu książęcego, qui presentia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 335.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów