Rozmiar: 15909 bajtów

- 0827 -

1353, 18 II

fer. II post dominicam Reminiscere

Bernard von Enbrechdishaide, dziedzic Nowej Wsi k. Grodkowa, i Jan Scriptoris, sołtys z Nowej Wsi, sprzedali mieszczanom grodkowskim: Ludwikowi, synowi Hanka, Mikołajowi Altmanowi, Hankowi Resinow, Hankowi Krayan i ich potomkom 14,25 łana, położonych na polu zwanym Altstadt, a należących do sołectwa w Nowej Wsi, na takich samych prawach, jakie mają tutejsi chłopi za roczny czynsz w wysokości 1 skojca z łana płatny po zagospodarowaniu wspomnianych łanów. W wypadku sprzedaży dziedzic ma otrzymać 1 grosz od sprzedawcy, a 2 od nabywcy.

Świadkowie: Konrad (Conradus), prokurator biskupa wrocławskiego, Hanko Czrebkowicz, sędzia dworu wrocławskiego, i ławnicy prowincji grodkowskiej (Gotkowiensis): Nicol Czynne, Herman (Hermannus), sołtys z Luypz, Cunczlinus, sołtys Lypow, Henryk (Henricus), wójt dziedziczny Grodkowa, i Jan Tornow, notariusz miejski.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów