Rozmiar: 15909 bajtów

- 0828 -

1353, 19 II, Legnica (Legnicz)

fer. tercia post dominica qua cantatur Reminiscere

Ludwik, książę Śląska, pan Lubina (Luduicus dux Slesie et dominus in Lubin), zatwierdza postanowienie swego ojca księcia Bolesława (Boleslaus) przyznające Tomaszowi zwanemu Piotrem, biskupowi Sarepty (Thoma alias dictus Petrus episcopus Sareptensis), dożywocie na wszystkich łanach czynszowych we wsi Stanowice w dystrykcie oławskim (Arnoltstorph alias Stanowicz Olaviensis districtus). Zatwierdza również darowiznę swego brata Wacława I, księcia Śląska i pana Legnicy (Weceslaus primus dominus Legnicensis), dochodu 100 florenów w złotej monecie z Legnicy (Legnicz) i kopalni w Mikołajowicach (Nichostorph) uczynioną na rzecz wspomnianego, biskupa.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 336.
Druk: CDS, XX, s. 44, nr 112.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów