Rozmiar: 15909 bajtów

- 0829 -

1353, 23 II, Legnica

in vigilia sancti Mathie Apostoli

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaus), nadaje mieszczanom miasta Chojnowa prawo wyboru rady i ławy miejskiej złożonej z 6 osób, w tym 3 kupców i 3 rzemieślników. Nowi rajcy powinni wybierać ławników wg starego zwyczaju.

Świadkowie: rycerze: Henryk de Landiscron, Gawin, Hartung de Sulcz, Fryczko de Landiscron, Peczko Schamer, Stefan Trachen i notariusz Sydlo.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów