Rozmiar: 15909 bajtów

- 0830 -

1353, po 24 II, Legnica

in proximo iudicio post Oculi

Franczko, sędzia dziedziczny Legnicy, i ławnicy: Ebirhard Golschkow, Niklas Dirschkewicz, Henryk Ysinberg, Hanko Michelsdorf, Jan Wernheri, Heyno Sporer i Jan Haynow poświadczają przekazanie czynszu Sydlonowi Wallsuhn przez Piotra i Klarę Kuleborn.

Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 136, nr 194.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów