Rozmiar: 15909 bajtów

- 0831 -

1353, 25 II (Wrocław)

an deme nestin Montage nach Oculi

Ławnicy wrocławscy: Tilo Schreyber, Piotr Stengil, Piotr Beyir, Hanusz Wraz, Hanko Samborn, Heyntzil Goltsmit, Walter Ber i Hanusz Broderin oświadczają, że Pecz Brewne kupił od Rudigera Steynkir 2 kamienie nietopionego łoju z jatki położonej przy kramie Mikołaja Vrobiusa (Nickel).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 57, s. 503, nr 73.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów