Rozmiar: 15909 bajtów

- 0832 -

1353, 26 II

Wasale, rycerze, lennicy ziemi kłodzkiej i mieszczanie Kłodzka zapewniają, że zamki ziemi kłodzkiej nie będą odłączone od Korony Czeskiej.

Wzmianka: J. Koegler, Chroniken der Grafschaft Glatz, Glatz 1841, s. 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów