Rozmiar: 15909 bajtów

- 0833 -

1353, 26 II

Magister Piotr, rektor szkoły klasztoru kanoników regularnych Na Piasku we Wrocławiu, świadczy na dokumencie opata Konrada.

Wzmianka: CDS, XXV, s. 186.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów