Rozmiar: 15909 bajtów

- 0835 -

1353, 1 III, Legnica?

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, zatwierdza przywileje miasta Legnicy.

Wzmianka: A. Sammter, Chronik von Liegnitz, Liegnitz 1864, s. 542, nr 76.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów