Rozmiar: 15909 bajtów

- 0836 -

1353, 2 III, Awinion (Auinion)

VI Non. Marcii. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośby Anny, królowej rzymskiej (Anna regina Romanorum), daje prowizję na wakujące w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) prebendy Piotrowi, bratu Burcharda (Petrus germanus Burchardi) kanonika praskiego, (Pragensis), klerykowi diecezji praskiej oraz Janowi, synowi Bertolda Zufrazz (Johannes natus Bertoldi Zufrazz), notariuszowi wspomnianej królowej.

Regest: MBV, II, s. 13-14, nr 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów