Rozmiar: 15909 bajtów

- 0838 -

1353, 3 III, Awinion (Auinion)

V Non. Marcii. Anno primo

Papież Innocenty VI nadaje Piotrowi, synowi Konrada Rusenerii (Petrus Conradi Rusenerii), klerykowi diecezji praskiej, kanonikat i prebendę przy kościele głogowskim (Glogoviensis), zwolnioną przez Henryka von Bancz, wybranego biskupem lubuskim.

Regest: MBV, II, s. 19, nr 40; Z. f. G. Schl., XXV, s. 292.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów