Rozmiar: 15909 bajtów

- 0839 -

1353, 3 III, Modlikowice (Modeligisdorf)

quinto Non. mensis Martii

Heynko, zwany Swol albo Budziwojem (Busewoy), w obecności Mikołaja Peczoldi z Kluczborka (Nycolaus Peczoldi de Cruczeburk), notariusza publicznego i kleryka diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) ustanowił swymi pełnomocnikami Czesława (Czaslaus), plebana z Olszanki (Alcznaw), i Mikołaja zwanego Vywek (Nycolaus), sołtysa z Modlikowic (Modeligisdorf). Pełnomocnicy ci mają w obecności biskupa wrocławskiego lub jego oficjała stwierdzić, iż Heynko Budziwoj (Busewoy) przekazał Jakubowi (Jacobus), komendantowi szpitala legnickiego (Legnicensis), i jego następcom roczny czynsz w wysokości 10 grzywien groszy praskich płatny w dwóch terminach z 15 łanów w Modlikowicach podzielonych między Kunczka (Cunczco) zwanego Man, Jana, owczarza (Johannes opilio), synów Wolfharda (Wolhardus), Pawła (Paulus), Posthmana, Jakuba Kucz (Jacobus), Henryka Gebirgera (Heinricus), Kunczka (Cunczko), kołodzieja Kuemana Rostynne (Kunemanus), Henczelina Gotschalci (Henczelius), Henryka Strumpf (Henricus), Mikołaja Rudego (Nycolaus Ruffus), Henczelina Craft (Henczelius), sołtysa, Mikołaja Wyweck (Nycolaus), Jana, syna Wilhelma Strempfelynne (Johannes Wilhelmi), i Hannę (Hanna).

Świadkowie: Jan zwany Koppal (Johannes), altarzysta kościoła Bożego Ciała w Legnicy (Legnicz), Przymko (Prymko), prezbiter sługa komendanta, Kunczko (Cunczko), sługa Heynka Budziwoja (Heynko).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 169.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów