Rozmiar: 15909 bajtów

- 0840 -

1353, 3 III, Awinion (Auinion)

V Non. Marcii. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośby Henryka, biskupa lubuskiego (Henricus ... Lubucensis), przyznaje Mikołajowi de Pantwynstorph (Nicolaus), prezbiterowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), sprawcy elekcji wspomnianego biskupa archidiakonat legnicki (Legniczensis), zwolniony przez wspomnianego biskupa. Po objęciu archidiakonatu Mikołaj ma odstąpić scholasterię lubuską synowi Ludwika Bawarskiego (Ludowicus Bauarus). Papież przyznaje też Filipowi, synowi zmarłego Filipa, burgrabiego w Otmuchowie (Philippus quondam Philippi burchgravii in Ottomachow Wratislauiensis diocesis), krewniakowi wspomnianego biskupa lubuskiego, zwolnioną przez tegoż Henryka prebendę przy kościele w Zwróconej (Protzan) w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis). Papież nadaje też Piotrowi, synowi zmarłego Konrada Rusenerii (Petrus quondam Conradi), klerykowi diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), studentowi wydziału sztuk wyzwolonych, który nie dzierży jeszcze żadnego beneficjum, prowizję na kanonikat i prebendę przy kościele w Głogowie (Glogoviensis), zajmowane przez biskupa Henryka do czasu jego konsekracji.

Regest: MBV, II, s. 18, nr 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów