Rozmiar: 15909 bajtów

- 0842 -

1353, 13 III, Legnica

an der nesten Mittewoche vor Palmen

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, poświadcza sprzedaż 10 grzywien czynszu z Wądroża przez Gythana von Landiscron mieszczanom legnickim, braciom: Niclasowi, Hankowi i Piotrowi Heseler.

Świadkowie : Gawin, Franczke Budziwoj (Busewoy), Henschil Czedlicz, Hartung von Sulz, Hanko von der Wesin i Niklos, pierwszy dziekan legnicki, pisarz książęcy (obirstir).


Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 137, nr 196.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów