Rozmiar: 15909 bajtów

- 0843 -

1353, 13 III, Wrocław (Wratislauia)

III Id. Martii

Piotr, syn zmarłego Jachona z Maniowa (Petrus filius quondam Jachonis de Manow), zawarł zgodę kończącą spór wszczęty jeszcze przez jego ojca z Kunczkiem ze Skałki (Schalcow), kanonikiem wrocławskim (Wratislauiensis), i zrzeka się w obecności Jana (Johannes), dziekana i administratora biskupiego, oraz Andrzeja (Andreas), oficjała, praw do dóbr Stobno (Stobna). Zwalnia też sołtysa i chłopów tej wsi z podległości lennej i obowiązku płacenia czynszów.

Świadkowie: Mikołaj Panwicz (Nicolaus de Panewicz), kustosz wrocławski (Wratislauiensis), Jan Conoplath (Johannes), kanonik kościola Św. Idziego we Wrocławiu, Jan Nankeri (Johannes), wikariusz wrocławski, Jan Modlici (Johannes), Stefan (Stephanus) i Jan z Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusz publiczny, oraz Stefan, dziedziczny wójt z Kątów Wrocławskich (Stephanus ... de Kanth).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. AA 66 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów