Rozmiar: 15909 bajtów

- 0846 -

1353, 19 III, Legnica

Dienstag nach Palmarum

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, zezwala miastu Złotoryi na pobieranie szosu z nieuprawnych łanów zwanych "Hobeck", a także nadaje ławnikom miejskim prawo sądownictwa na obszarze wspomnianych łanów.

Świadkowie: Herman Kietlicz (Kittelitz), Gawin, Herman von Sulze, Stefan Trache, Jekil Eicholz, Niklas Berger i Mikołaj, pierwszy dziekan Legnicy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów