Rozmiar: 15909 bajtów

- 0847 -

1353, 24 III

Karol, król rzymski i czeski, zarządza, aby kanclerz księstwa wrocławskiego miał dwie pieczęcie: jedną dla spraw majątkowych (ad hereditates et causas) i drugą dla pozwów (citationes).

Regest: Darstellungen u. Quellen zur schlesischen Geschichte, I, s. 217.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów