Rozmiar: 15909 bajtów

- 0848 -

1353, 28 III, Wrocław (Wratislauia)

proxima quinta fer. post diem Pasche

Henryk zwany Colwicz (Henricus), mistrz szpitala Św. Macieja we Wroclawiu (Wratislauia) i Św. Mikołaja pod Legnicą (prope civitatem Legniczensis), oświadcza, że Jakub, komendant szpitala legnickiego (Legniczensis), wykupił 2 grzywny rocznego czynszu z dóbr Heynka zwanego Zwol (Heynko) albo Budziwoj (Bosewoy), jak świadczą o tym dokumenty księcia legnickiego Wacława (Wenczeslaus dominus Legniczensis) oraz Andrzeja de Rosslawicz (Andreas), kanonika i oficjała wrocławskiego (Wratislauiensis). Ponieważ szpitalowi brakowało gotówki, to na zakup ten pożyczono 5 grzywien od Hylli Wynczepperine (Hylla), w zamian za co wspomniana Hylla otrzymuje w dożywocie pół grzywny rocznego czynszu z wymienionych wyżej 2 grzywien, która to suma ma być płatna w dwóch terminach. Po śmierci Hylli 1 wiardunek czynszu ma być przeznaczony na budowę kościoła Św. Mikołaja, a 2 wiardunek na utrzymanie przebywających w szpitalu chorych.

Świadkowie: Jan (Johannes), przeor, Mikołaj (Nicolaus), klucznik, Jan z Legnicy (Johannes de Legnicz).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 172.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów