Rozmiar: 15909 bajtów

- 0849 -

1353, 4 IV, Opole (Opol)

IIII die mensis Aprilis

Bolesław, książę Opola (Boleslaus ... dux Opoliensis), oświadcza, że pozostawione sobie w dożywocie 1/3 dochodów ze stawów rybnych w dobrach klasztoru w Czarnowąsach (Domus Dei alias Czarnowans) w pobliżu wsi Żelazna w dystrykcie opolskim (Zelesna Opoliensis districtus) ma po jego śmierci przejść całkowicie na własność klasztoru.

Świadkowie: Stefan, pleban ze Sławięcic (Stephanus Slauenczicz), Zawisza de Gaueron (Zaussius), notariusz książęcy.


Druk: CDS, I, s. 37, nr 37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów