Rozmiar: 15909 bajtów

- 0850 -

1353, 13 IV, Awinion (Auinion)

Id. Aprilis. Anno primo

Papież Innocenty VI zawiadamia m. in. biskupa wrocławskiego (Vratislauiensis), że Jan ze Środy Śl. (Johannes de Novo Foro) został zatwierdzony jako biskup Naumburga (Nuenburgensis).

Regest: MBV, II, s. 21, nr 46.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów