Rozmiar: 15909 bajtów

- 0852 -

1353, 26 IV, Villa Nova k. Awinionu (Villanoua Avinionensis)

VI Kal. Mai. Anno primo

Papież Innocenty VI zezwala Piotrowi Begonis (Petrus), licencjatowi prawa, połączyć kanonikat i prebendę kościoła ostrzychomskiego (Strigoniensis) z urzędem kanclerza kościoła wrocławskiego (Vratislauiensis).

Regest: MBV, II, s. 22, nr 48.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów