Rozmiar: 15909 bajtów

- 0854 -

1353, 10 V, Praga (Praga)

nechsten Freitage vor dem Heiligen Pfingstag in dem sibenden Jare unsir Reiche

Karol, król rzymski i czeski (Karl Romischer Kunig ... und Kunig czu Beheim), zaświadcza, że w jego obecności Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlav Herczog von Slezien und Herre czu der Legnitz), wuj wystawcy, i jego brat Ludwik, książę Śląska i pan Lubina (Ludwig Herre czu Lubbin), oraz ich matka księżna Katarzyna, pani Brzegu (Katheren Herczoginne czu Brige), zawarli umowę w sprawie 10 tys. grzywien groszy praskich, które przyznał jej niegdyś jako wiano książę Bolesław, jej mąż (Bolczlav). W zamian za tę sumę Katarzyna otrzymuje w dożywocie miasta i okręgi: Brzeg (Brig), Oławę (Olow) i Namysłów (Namslaw). Władza sądownicza w wymienionych okręgach ma należeć do Katarzyny, ściganie zaś przestępców i obrona tych terytoriów ma być obowiązkiem jej synów. Katarzyna otrzymuje też 300 grzywien rocznego czynszu z Mikołajowic (Niklasdorff) oraz 200 grzywien szosu z Brzegu. Jeżeli suma ta nie zostanie uiszczona na św. Jana (24 VI), wówczas w dniu św. Michała (29 IX należy wypłacić zamiast 200 grzywien 300 grzywien szosu. Jeśli owe 10 tys. nie zostanie spłacone za życia Katarzyny, to ma ona prawo przekazać pozostałą do spłacenia kwotę komu zechce. Wystawca zobowiązuje się udzielać Katarzynie wszechstronnej pomocy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. O.O. 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów