Rozmiar: 15909 bajtów

- 0855 -

1353, 13 V, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Avinionensis)

III Id. Mai. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośbę Ludwika, króla Węgier (Ludoicus rex Ungarie), zezwala Ulrykowi Scof (Ulricus) pozostać w pałacu papieskim do czasu ogłoszenia wyroku w sprawie obiecanej mu niegdyś przez papieża Klemensa VI prebendy przy kościele Św. Idziego we Wrocławiu i w diecezji ołomunieckiej.

Regest: MBV, II, s. 23, nr 51.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów