Rozmiar: 15909 bajtów

- 0856 -

1353, 14 V, Kąty Wrocławskie (Kanth)

fer. tercia in festo Penthecostes

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Slezie et dominus in Munstirberg), stwierdza, że Stefan, wójt dziedziczny Kątów (Stephanus advocatus hereditarius in Kant), kupił od Małgorzaty (Margaretha), wdowy po Apeczce de Stephanshayn (Apeczko), i jej syna Kunczka (Cunczco) w dziedziczne posiadanie młyn pod Kątami Wrocławskimi zwany "Czirner moel" ze wszystkimi przyległościami i rybołówstwem w kanale doprowadzającym wodę do rzeczonego młyna.

Świadkowie: Schybechinus de Czeczow, Jungelingus de Czirnen, Bernard de Rocewicz (Bernhardus), rycerze: Gunter Schaf (Guntherus), Henryk de Beczow (Heynricus), Mikołaj Streyt (Nicolaus) i Mikołaj de Ponkow (Nycolaus), notariusz wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. QQ 25.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów