Rozmiar: 15909 bajtów

- 0857 -

1353, 25 V, Zgorzelec (Gorlicz)

in die Urbani

Ławnicy i rajcy miasta Zgorzelca: Jan Eczil (Johannes), burmistrz, Ulmannus von der Münze, Jan Pisarz (Johannes), Tyczko von Rychenbach, Henryk (Henricus), aptekarz, Jan Wiker (Johannes), Henryk Rosinmelczer (Henricus), Sydil von Bela, Henryk Steynnrecker (Henricus), Frenczlinus Salmanni, Michał von Salz (Michael), Mikołaj Thauros (Nycolaus) sprzedali za zgod± mieszczan opatce i konwentowi w St. Marienthal k. Syfidistorf ł±kę pod wsi± Nycrozhinn przy starej drodze.

Regest: Neues Lausitisches Magazin, Görlitz 1937, 113, s. 146, nr 190.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów