Rozmiar: 15909 bajtów

- 0858 -

1353, 27 V, Buda (Buda)

sexto Kal. Junii. Regni autem nostri duodecimo

Ludwik, król Węgier (Ludovicus rex Ungarie etc.), potwierdza Karolowi, królowi rzymskiemu i czeskiemu (Karolus Romanorum rex et Boemie rex), prowizję na księstwo ¶widnicko-jaworskie (Swidnicensis et Jaurensis) i zrzeka się w imieniu Korony Węgierskiej wszelkich pretensji do owych ziem.

Druk: Lehns u. Besitzurk., I, s. 496-497, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów