Rozmiar: 15909 bajtów

- 0860 -

1353, 27 V

II fer. post festum sancti Urbani

Rajcy i ławnicy miasta Mikołajowice (Nyclosdorf) stwierdzają, że Jan Neugys (Johannea), tutejszy mieszczanin, pożyczył 30 grzywien bez 5 wiardunków groszy praskich od Jana zwanego Clotztzyl (Johannes), mieszczanina świdnickiego (Swydenitzensis), pod zastaw 1 wolnego łana w Mikołajowicach, stanowiącego dziedzictwo wspomnianego Jana Neugysa.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.117, nr 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów