Rozmiar: 15909 bajtów

- 0861 -

1353, 30 V

die penultima mensis Mai

Rajcy miasta Wrocławia stwierdzają, że mieszczanie wrocławscy Mikołaj z Krakowa i Piotr Niger, którym Karol, król rzymski i czeski, winien był 1700 kóp groszy, otrzymują tytułem spłaty tego długu 400 grzywien szosu i 160 kóp menniczego oraz pozostałe królewskie dochody, jak czynsze z kramów i składów kupieckich, cła we Wrocławiu i Leśnicy, a także opłaty za rybołówstwo i drzewo spławiane Odrą.

Regest: Z. f. G. Schl., XXII, s, 268.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów