Rozmiar: 15909 bajtów

- 0862 -

1353, 30 V, Nowogrodziec nad Bobrem (Nuenburg)

an deme achten tage dez Heyligen Lichams

Ulryk von Pack (Ulrich von Pak), pan na Żarach (Sarouwe), oświadcza, że w obecności swego wuja Henryka Kietlicza (Heynrich von Kettelicz), Mikołaja (Niclaus), proboszcza z Żar, oraz swego kapelana Lypmanna (Lypmannus), zawarł w imieniu własnym i swego zięcia Fridemana Bibersteina (Fredemannus von Bebyrsteyn) umowę z Dytrykiem (Ditrich), opatem augustianów w Żaganiu (Sagan). Wystawca nadał augustianom dwukołowy młyn nad Bobrem (Bober), w miejscu zwanym "gute Gosk", położonym powyżej jazu, naprzeciw starego młyna w Nowogrodźcu (Nuenburg). Wystawca zapewnia wolny przejazd do wspomnianego młyna, natomiast klasztor według starego zwyczaju prawa patronackie wystawcy do kaplicy św. Bartłomieja w Nowogrodźcu (Nuenburg).

Świadkowie: Albrecht von Hockinbornne, Herman Kietlicz (von Kettelicz), Vredehelm von Landesberg, Frenczil von Donyn, Pecz Burgman, starosta wystawcy w Żarach, Henryk von Syfidistorff (Heynrich), starosta wystawcy w Nowogrodźcu, Pecz Nechen, starosta wystawcy w Przewozie (Prebus), Arnold von dem Sellintow, Henryk von Wachowe (Heynrich).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 116, nr 90.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów